Visual 17 Visual 18 Visual 19 Visual 20

Contact Logopedie

Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één werkdag) van te voren telefonisch te melden, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Logopedie

Talk2b, logopedie, akoepedie en dyslexie

Bij Talk2b kunt u terecht wanneer er problemen zijn in de mondelinge en/of schriftelijke communicatie en/of de communicatie via gebaren, gezichtsuitdrukkingen enzovoort.

Logopedie:
adem, stem, spraak, mondmotoriek/mondgedrag, taal

Akoepedie:
gehoor/auditieve waarneming, spraakafzien/liplezen

Dyslexie:
technisch- en begrijpend lezen/spelling, inzetten van een ICT-hulpmiddel bij dyslexie en lees- en/of spellingproblemen

Geeske Bouwknegt logopedist, akoepedist, dyslexiespecialist en dyslexie-ICT-coach.

  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en geregistreerd in het dyslexieregister van de NVLF
  • Gecertificeerd dyslexie-ICT-coach bij Lexima, ik geef advies en begeleiding bij het inzetten van een ICT-hulpmiddel bij dyslexie aan ouders/kinderen en leerkrachten/scholen/schoolbesturen

Voor meer informatie kunt u kijken op www.talk2b.nl