Visual 17 Visual 18 Visual 19 Visual 20

Direct naar:

Contact Osteopathie

Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één werkdag) van te voren telefonisch te melden, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Wordt osteopathie vergoed?

Osteopathie wordt door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed. Voorwaarde is dat de osteopaat is opgenomen in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Dit register neemt alleen osteopaten op die voldoen aan strikte eisen tav scholing en praktijkvoering. Wij voldoen aan deze eisen en staan reeds vanaf 2004 geregistreerd in het NRO.

Osteopathie

Wat is osteopathie

 

 


 

Osteopathie is een manuele onderzoeks-en behandelwijze die erop gericht is bewegingsbeperkingen op te lossen in drie belangrijke lichaamssystemen, namelijk;

  • het bewegingsapparaat
  • de orgaansystemen en
  • de schedel met de bijbehorende vliezen 

Deze drie lichaamssystemen hebben een onderlinge relatie met elkaar en beinvloeden elkaar continu. Een beperking in één van deze systemen kan verschillende lichamelijke klachten veroorzaken.

Zo kunnen (chronische) rug-, nek-, en/of schouderklachten (mede) veroorzaakt worden door een litteken en/of bewegingsbeperking in de buik. Wil je deze klachten blijvend verhelpen dan zal ook aandacht moeten worden besteed aan de beperkingen in de buik. 

De osteopaat zal met zijn medisch wetenschappelijke kennis, kennis van de anatomie, fysiologie, embryologie en biomechanica het lichaam als geheel onderzoeken en met, overwegend, milde handgrepen de bewegingsbeperkingen proberen op te lossen. Hierdoor krijgt het lichaam de mogelijkheid om te herstellen.

 

 

Behandelt een osteopaat ook kinderen? >>