Visual 17 Visual 18 Visual 19 Visual 20

Direct naar:

Contact Osteopathie

Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één werkdag) van te voren telefonisch te melden, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Wordt osteopathie vergoed?

Osteopathie wordt door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed. Voorwaarde is dat de osteopaat is opgenomen in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Dit register neemt alleen osteopaten op die voldoen aan strikte eisen tav scholing en praktijkvoering. Wij voldoen aan deze eisen en staan reeds vanaf 2004 geregistreerd in het NRO.

Osteopathie

Wat is osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij niet alleen het bewegingsapparaat onderzocht en behandeld wordt, maar het gehele lichaam. Dit houdt in dat naast het pariëtale systeem (bewegingsapparaat) ook het viscerale systeem (orgaansysteem) en het craniale systeem (schedel) bij het onderzoek en de behandeling worden betrokken. Deze systemen beinvloeden elkaar constant en vooral de relaties tussen de verschillende systemen zijn voor een osteopaat van groot belang.

 

Doel van de osteopathie is het opsporen van de primaire oorzaak van de klacht. Hierbij worden de natuurlijke herstelmogelijkheden van het lichaam gestimuleerd door het herstel van de optimale, functionele beweeglijkheid van alle weefsels. De behandeling gebeurt veelal met zachte handgrepen en respect voor het lichaam.

De osteopaat behandelt alleen met zijn handen, apparatuur wordt niet gebruikt. Ook medicijnen worden niet voorgeschreven, dat is het domein van de arts, naar wie zonodig wordt doorverwezen of met wie wordt overlegd.

Osteopathie kan dus worden gezien als een complementaire geneeskunde, een aanvulling en dus geen vervanging van de reguliere zorg.

Behandelt een osteopaat ook kinderen? >>