Visual 17 Visual 18 Visual 19 Visual 20

Direct naar:

Contact Osteopathie

Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één werkdag) van te voren telefonisch te melden, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Wordt osteopathie vergoed?

Osteopathie wordt door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed. Voorwaarde is dat de osteopaat is opgenomen in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Dit register neemt alleen osteopaten op die voldoen aan strikte eisen tav scholing en praktijkvoering. Wij voldoen aan deze eisen en staan reeds vanaf 2004 geregistreerd in het NRO.

Wie zijn wij

Marcel Wilps en Raymond Beukeveld

Marcel Wilps studeerde in 2003 af aan de International Academy for Osteopathy (IAO) te Gent (B). Vanaf dat moment werkt hij in zijn eigen praktijk voor Osteopathie in Dalen. Voordat hij de opleiding Osteopathie begon was hij ook werkzaam in Dalen als fysiotherapeut, deze opleiding genoot hij in Enschede en werd afgerond in 1997. Al snel werd hem duidelijk dat het zoeken naar de onderliggende oorzaken van klachten een uitdaging voor hem was en dat het behandelen hiervan langer en beter resultaat gaf. Dit alles deed hem er toe besluiten om in 1998 te starten met de 5-jarige opleiding Osteopathie.

In de afgelopen jaren heeft hij zijn kennis verdiept en uitgebreid met een aantal na –en bijscholingen. Met name de opleidingen “Integrated Techniques” van Frank de Bakker D.O. (www.integrated-techniques.com) zijn voor hem zeer waardevol gebleken.

Marcel is 5 dagen in de week aanwezig en is zeer flexibel in de planning, in overleg is veel mogelijk.

 

Raymond Beukeveld studeerde in 2022 af aan de International Academy for Osteopathy (IAO/Buckinghamshire New University). Vanaf dat moment werkt hij in de praktijk voor Osteopathie in Dalen. Voordat hij de opleiding Osteopathie begon was hij ook werkzaam als manueel therapeut, deze opleiding genoot hij in Enschede en werd afgerond in 2017. Ook de studie fysiotherapie rondde hij af in Enschede (2009). Al snel werd hem duidelijk dat het zoeken naar de onderliggende oorzaken van klachten een mooie puzzel voor hem was en dat door het behandelen hiervan de patiënt beter geholpen kon worden.

Osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van de mobiliteit van alle weefsels. Voor een optimale functie heeft elke structuur in het lichaameen eigen specifieke mobiliteit. Daar waar deze verstoord is, is de osteopatische behandeling gericht op herstel van deze mobiliteit. Kortom, hoe mooi kan het zijn om een menselijke 'puzzel' op te lossen. Dit alles deed hem besluiten om in 2018 alsnog te starten met de opleiding Osteopathie.

In de afgelopen jaren heeft hij zijn kennis verder verdiept en uitgebreid met een aantal na -en bijscholingen. Hij is inmiddels ook gestart met de opleiding "Integrated Techniques" van Frank de Bakker D.O. (www.integrated-techniques.com).

Raymond is de hele week aanwezig en zeer flexibel in de planning. Zijn hobby's zijn voetbal, tennis en padel.

Behandelt een osteopaat ook kinderen? >>